background

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้

เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้
ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่1 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัส 50130
ปัจจุบันมีครู/ผู้ดูแลจำนวน 2 คน
มีเด็กอายุ 2-4 ปีจำนวน 21 คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
วิธีการที่ศูนย์จะนำไข่ไปใช้เสริมโปรตีนให้เด็ก
เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230